https://si.puren.info/o-podjetju/trajnost/
Trajnost

Trajnost

Trajnost je izraz, ki se že dolgo časa pogosto prisoten v našem vsakdanu. Vendar kako ta izraz razumeti, kako se trajnost izraža, kako jo zasidrati v naše razmišljanje in dejavnost tako, da dosežemo oprijemljive rezultate?

Odgovor podjetja puren gmbh na ta vprašanja sloni na 3 stebrih:

  • snovanje proizvodov, ki v svojem življenjskem ciklusu in ciklusu uporabe prihranijo več energije, kot je je bilo potrebno za njihovo proizvodnjo,
  • proizvodnja proizvodov, ki omogoča ponoven vstop proizvoda v krogotok materialov,
  • produkcija in proizvodnja v okolju, ki je energijsko učinkovito in prispeva k ohranjanju naravnih virov.

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20