https://si.puren.info/o-podjetju/trajnost/pure-life/
PURE LIFE

pure life – dobro za ljudi in okolje

Podjetje puren postavlja nove standarde na področju okolja in kakovosti. Po izdatnem preverjanju s strani Inštituta Frauenhofer za lesarstvo (WKI) lahko od tega trenutka naprej kakovostne izolacijske proizvode iz našega programa za poševne in ravne strehe ter fasade označujemo z novim okoljskim znakom kakovosti »pure life«.

Neodvisni Inštitut Frauenhofer WKI je naše izolacijske materiale po posebej strogih kriterijih temeljito preveril glede njihovih sestavin in sproščanja hlapnih snovi (emisij).

Zdravje ljudi in okolja je najvažnejša dobrina, zato je ravno pri izbiri gradbenega in izolacijskega materiala, bodisi za novo gradnjo ali sanacijo, toliko bolj pomembno, da zdravju škodljive snovi ne prodirajo v notranje prostore, kaj šele v okolje. Visokozmogljivi izolacijski materiali puren z okoljskim znakom kakovosti pure life dokazano ne predstavljajo tveganja za zdravje in jih je mogoče uporabiti celo v notranjih prostorih. Izpolnjujejo zelo stroga merila za materiale in zahteve za emisije glede kakovosti zraka v notranjih prostorih, kajti emisije hlapljivih snovi so nižje kot pri večini organskih naravnih snovi!

Zato bodite pri gradnji za zdravo bivanje in pri sanacijskih delih pozorni na okoljski znak kakovosti pure life!

Za presojo o kakovosti zraka v notranjih prostorih so na razpolago številne orientacijske vrednosti glede škodljivih snovi v notranjih prostorih, ki ne smejo biti prekoračene. Certificirani puren PU izolacijski materiali z znakom pure life dokazano izpolnjujejo zahteve številnih kriterijev ocenjevanja, kot so npr. kriteriji Odbora zdravstvenega ocenjevanja gradbenih proizvodov (AgBB) za »Modri angel RAL UZ 132«, direktive o naročilih natureplus »RL 0104«. Poleg tega so zdravju neškodljivi in jih je mogoče neomejeno uporabiti v notranjih prostorih. To zagotavljajo letna preverjanja proizvodnje izolacijskih materialov, analize emisij pri naključnih preizkusih ter certificiranje v zvezi s proizvodi z znakom kakovosti pure life.

Dodatne informacije o pure life lahko najdete tudi v našem novem priročniku, ki je na desni strani pripravljen za prenos. Še več informacij pa vam je na voljo na spletni strani www.purelife-info.de

 

 

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel: +49 (0)7551 / 80 99 0
Fax: +49 (0)7551 / 80 99 20